Условия за ползване

Ползването на сайта www.walldecor.bg е обвързано с приемането на настоящите условия за ползване на сайта.
Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

1. Издателите на сайта, в това число – собственици и служители не носят отговорност за: достоверност на рекламни материали, поместени на сайта walldecor.bg ; за всякакви неточности, грешки или пропуски, касаещи цени, описания и промоции предоставени на сайта walldecor.bg; както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса

2. Потребителят изрично се съгласява да използва walldecor.bg изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност walldecor.bg, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на www.walldecor.bg , освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие от собствениците на www.walldecor.bg . Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на walldecor.bg. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди , свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

5. www.walldecor.bg си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

6. Walldecor.bg се стреми за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

7. Walldecor.bg запазва правото си да променя условията за ползване на сайта по свое усмотрение. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им на сайта.

8. С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уеб сайта , които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Walldecor.bg